item1
B0857
B0832
B0849
item4 item6 item7 item8 item9
item1b item1a2
item1b A Hagyományos Kínai Orvoslás item1b
item1b
item5

• HKOME

• Egyesületi szabályzat

• Az Egyesület vezetői

• Tagsági információk

Az egyesület bemutatása

A Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete Magyarországon élő hagyományos kínai orvosi szakemberek és magyar akupunktőrök tudományos társasága.

Az egyesület célja a hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlesztése, a kínai orvoslás és a modern orvostudomány közötti együttműködés elősegítse. Ennek érdekében az egyesület gyógyító, oktató és kutató tevékenységek szervezésében vesz részt.

Az egyesület elfogadja a magyar egészségügyi hatóságoknak és a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének fennhatóságát és támogatását, szoros kapcsolatot tart fenn a magyarországi kínai társaságokkal, egyesíti a különböző szakmák képviselőit a hagyományos kínai orvostudomány és kultúra szolgálatában.

Az egyesület tagjai hagyományos kínai orvosok, orvosok és más kapcsolódó egészségügyi szakmák képviselői.

 

Az egyesület tevékenységei

1. Hagyomános kínai orvoslással kapcsolatos tudományos programok szervezése

2. Oktatási tevékenységek szervezése, hagyományos kínai orvosok és HKO-hoz kapcsolódó szakmák dolgozói ismereteinek elmélyítése

3. Ingyenes állapotfelmérést és egyéb kínai orvoslást népszerűsítő tevékenységeket szervez, annak érdekében, hogy javítsa a kínai emberek magyarországi megítélését és elősegítse a magyar társadalomba való beilleszkedésüket.

4. Hagyományos kínai orvosláshoz kapcsolódó sajtókiadványok és könyvek kiadását szervezi.

5. Hagyományos kínai orvoslással (beleértve a kínai akupunktúrát, manuálterápiát és gyógyszerészetet) kapcsolatos szakmai tanácsadást végez: oktatókat biztosít a magyar felsőoktatás számára, segíti az egészségügyi minsztérium kapcsolódó szerveinek szakmai ellenőrző munkáját.

6. Fejleszti a hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos nemzetközi tudományos eszmecserét, együttműködéseket hoz létre a kapcsolódó kínai és nemzetközi szervezetekkel.

7. Fejleszti a hagyományos kínai orvosláshoz kapcsolódó áruk forgalmát.

8. Védi az egyesületi tagok jogait és továbbítja észrevételeiket a kapcsolódó hivatalos szervek felé

9. Minden egyéb olyan tevékenység ami az egyesület céljait szolgálja.

 

Az egyesület tagjai

Az egyesület rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll.

Az egyesület rendes tagjai olyan hagyományos kínai orvosok, hagyományos kínai orvoslással foglalkozó orvosok vagy hagyományos kínai orvosláshoz kapcsolódó szakmájú egészségügyi dolgozók, akik a hagyományos kínai orvoslás magyarországi fejlesztésének és elterjesztésének elkötelezettjei.

Az egyesület tiszteletbeli tagjai (beleértve a tiszteletbeli tagtársaságokat is) olyan szakmabeli vagy nem szakmabeli személyek vagy társaságok, akik a hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlődéséhez rendkívüli módon hozzájárultak, kiváltképp azok akik adományaikkal segítik az egyesület munkáját.

Az egyesület rendes tagjainak jogai: választási, választhatósági és képvisleleti jog, az egyesület munkájával kapcsolatok kritikai és javaslattéteteli jog, az egyesület rendezvényein és tevékenységeiben való részvételi jog, az egyesület tudományos anyagaihoz és kapcsolódó információihoz való elsőbbségi jog. Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: tiszteletben tartják az egyesület szabályait, végrehajtják az egyesület rendelkezéseit, pontosan fizetik a tagdíjat. A tiszteletbeli tagok a választhatósági, a választási és a képviseleti jogon kívül az összes fenti joggal rendelkeznek.

 

Az egyesület szervezeti felépítése

Az Egyesület legfőbb szerve az egyesület nagygyűlése. A nagygyűlések ülései között az egyesület legfőbb szerve a az egyesületi tanács. Az egyesületi tanács köteles az egyesület tagjait tájékoztatni munkájáról. Az egyesületi tanács választja az elnököt (1 fő), az elnök helyetteseket, a főtitkárt (1 fő, elnök helyettes is egyben), a főtitkár helyettest (1 fő) és a felelős tanács tagjait. A tanácsülések között a felelős tanácstagok és a főtitkár végzik a tanács munkáját az elnök útmutatásai alapján.

Az egyesület a következő forrásokból fedezi a kiadásait: tagdíjak, adományok és az egyesület bevételei.

LiShizhen